Lise-Lotte Karlsson

Församlings-föreståndare

Diakon

forestandare@equmeniakyrkanbrunnen.se

0735 53 35 16

Anna Thorén

Ordförande i Styrelsen

ordforande@equmeniakyrkanbrunnen.se

 

Junling Qian

Kassör

ekonomi@equmeniakyrkanbrunnen.se