Magnus Fritzon

Församlings-föreståndare

Pastor

forestandare@equmeniakyrkanbrunnen.se

0735 53 35 16

Petter Nilsson

Ordförande i Styrelsen

ordforande@equmeniakyrkanbrunnen.se

Anna Thorén

Kassör

ekonomi@equmeniakyrkanbrunnen.se