IMG_9744
Här firar vi gudstjänst!

Vår vision:

“Vi vill vara en gemenskap som reflekterar Guds rike i dess härlighet och mångfald, en gemenskap där människor kan växa in och växa till som Jesu efterföljare.”

Bakgrund till namnet:

Det var lunchtid ungefär när Jesus och hans lärljungar kom fram till den lilla byn Sykar där samarierna bodde. Solen stod högt på himlen och det var varmt. Jesus satte sig i skuggan av ett träd nära brunnen som fanns utanför byn medan hans lärljungar gick för att köpa lite mat. Efter en stund kom en kvinna ut med en kruka i handen. Mitt på dagen var inte den bekvämaste tiden att hämta vatten, men hon slapp i alla fall blickarna från de andra kvinnorna.-Ge mig lite vatten, sa Jesus.

-Varför pratar du med mig och ber mig om vatten? Du är ju en judisk man och jag är en samarisk kvinna.

Det blev upptakten till ett samtal om vem Jesus var och vem kvinnan var. Ett samtal om det som var trasigt i kvinnans liv och hur Jesus upprättade henne till nytt hopp inför framtiden. Det fanns inget fördömande hos Jesus, en välrespekterad lärare, trots att människorna omkring henne stött ut henne på grund av hur hon levde. I slutet av samtalet sprang hon tillbaka till byn för att fler människor skulle få möta Jesus innan han drog vidare. Så starkt påverkade mötet henne själv.

 

DNA-grupper

Djupgående – Närhet – Ansvar

Dessa grupper baseras på en modell från Australien via Michael Frost. På engelska står DNA för ”Discipleship, Nurture, Accountability”. En DNA-grupp består av 2-3 personer som träffas ungefär en gång i veckan. Syftet med grupperna är att det ska vara en gemenskap i en intimare grupp så att man kan våga dela med sig av livet och uppmuntra och utmana varandra. Det som sägs i en DNA-grupp ska stanna inom gruppen.

Djupgående

Att vara en Jesu efterföljare medför att vi konstant behöver växa och gå djupare i vår tro. Att läsa Bibeln och be tillsammans är sätt att gå på djupet så att vi sedan kan omsätta det vi hör och läser i handling.

Närhet

Eftersom grupperna är så små skapar det en tillit som gör det möjligt att dela sådant som annars kan vara svårt att prata om, både sorg-och glädjeämnen. I gruppen får man bära varandras bördor i bön och praktisk hjälp, och man lär känna varandra på djupet. I gruppens mitt står Jesus och när vi närmar oss Honom närmar vi oss även varandra.

Ansvar

Tillsammans utgör vi Kristi kropp. Genom att hålla varandra ansvariga hjälper vi varandra att stå fasta i tron och ta ett steg till. Att hålla varandra ansvariga kan ibland innebära att tillrättavisa varandra i kärlek, men också att ge varandra uppmuntran när någon tar ett steg i tro eller låter sig förvandlas av närheten till Kristus.

BELLS

BELLS är ett hjälpmedel för att utvecklas i vår tro. Genom att gå igenom detta varje gång man träffas kan man se vilket håll var och en är på väg i sin tro.

 

BELLS står för:

Bless – välsigna – människor i din närhet. Ibland kan vi behöva vara väldigt medvetna i hur vi agerar mot andra, och att ha i åtanke att vi är kallade att välsigna andra kan vara till hjälp.

Eat – ät – med andra människor utanför ditt eget hushåll. Att umgås med andra över en måltid gör att relationer växer sig starkare. Bra att tänka på att dela måltider både med folk som är med i Kyrkan och människor som står utanför.

Learn Jesus – lär dig Jesus. Studera Guds Ord med fokus på evangelierna för att se hur Jesus levde sitt liv. Ta detta till föredöme och försök att följa Jesus både i det stora och i det lilla.

Listen – lyssna – på den Helige Ande. Anden kan tala genom Bibeln, andra människor, som en röst i ditt inre. Försök att lyssna aktivt och följa det som Han säger till dig.

Sent – utsänd. Be och fundera över vem Gud sänder dig till både kortsiktigt och långsiktigt. Gå sedan dit du är utsänd och gör det Anden uppmanar dig till.

Läs mer om BELLS

Vi vill verkligen uppmuntra dig att testa en DNA-grupp. Det är en härlig gemenskap och till stor glädje att kunna dela fritt och få både uppmuntran och utmaning i att leva som Jesu efterföljare idag.

En bild från vårt församlingsläger hösten 2016